Schooltijden OBS Tuindorp, De Regenboog en de Paulusschool